Biblioteca Tia Mare

Adresa: 237480 - Tia Mare, str. Mihai Viteazul, nr.86, Județul OLT
Telefon/Fax: +40 249.534.301, +40 249.534.401
E-mail: bibliotecatiamare@gmail.com
Bibliotecar: Nicolița Ortacu, personal de specialitate.