Condiții de înscriere

 

  • Condiţiile de eliberare a permisului de bibliotecă: în conformitate cu Regulamentul Serviciilor pentru Public al bibliotecii.
  •  Pentru eliberarea unui permis valabil 5 ani la bibliotecă sunt necesare următoarele acte: buletin sau carte de identitate (pentru copiii sub 14 ani buletinul unuia dintre părinţi/ tutore); două fotografii tip legitimaţie sau 2 copii xerox după cartea de identitate; un act care să ateste calitatea de elev sau student pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în satele ce aparţin comunei Tia Mare;
  • Înscrierea la bibliotecă este gratuită.
  • Minorii se vor prezenta la înscriere însoţiţi de părinţi/ tutore.
    Persoanele cu domiciliul stabil în alte localități au și ele acces, pe baza permisului de bibliotecă, însă numai în sala de lectură.