Nici O Imagine Disponibile

TAMAR

 Limba: Italiană, Română  Autor: Angelo Manitta  Subiect: Poezie italiană contemporană  Editură: Eikon  Anul publicării: 2022  ISBN: 978-606-49-0618-2  Localitate: București  Descriere fizică: Broșată ; 89 pagini ; 12x18 cm  Autor secundar: Otilia Doroteea Borcia (trad. în limba română) ; Corrado Calabrò (pref.) ; Dumitru Găleșanu (postf.) ; Floarea Sima (trad. postf. + nota de autor)
 Descriere:

Questo “Canto” di Angelo Manitta ci fa sentire in modo palpitante, coinvolgente, il pathos di una vicenda che ci mette prepotentemente sotto gli occhi realta che sono anche dei nostri giorni, dinanzi alle quali volgiamo altrove lo sguardo. Manitta ci fa percepire come uno schiaffo l’ingiustizia subita da tante donne offese, prima dalla violenza e poi dall’incomprensione che spesso l’accompagna. (Corrado Calabrò)

Acest „Canto” compus de Angelo Manitta ne face să simțim într-un mod palpitant, ca participanți, patosul unei întâmplări care ne pune imperios în fața ochilor niște realități ce există și în zilele noastre și pe care nu vrem să le vedem. Manitta ne face să percepem ca pe o palmă primită nedreptatea suferită de atâtea femei jignite, mai întâi prin violență și apoi prin neînțelegerea cu care ele sunt adesea tratate. (Corrado Calabrò)

*

Inocenta și frumoasa prințesă Tamar, menționată în Vechiul Testament ca fiică-fecioară a regelui David și înfățișată cu lux de amănunte în “Cărțile lui Samuel” (2 Samuel 13:1-34), este personajul principal în jurul căruia gravitează întreaga construcție lirică, plăsmuită de poetul italian Angelo Manitta, prin prisma pornirilor nefirești de dragoste din partea fratelui său vitreg, Amnon (cel dintâi fiu între numeroasele odrasle regale) și a dramei rezultate din legătura lor incestuoasă. Tema aleasă de autor se desfășoară pe întinderea a nu mai puțin de 136 de strofe, fiecare a câte 4 versuri albe și, în funcție de lirism, cu trei sau patru accente de bază pe vers (numite arsis), libere de rimă, dar nu și de rigoare metrică, și ea corespunde celei din versetele biblice, de unde și deznodământul final va putea fi ușor intuit de către cititor. Însă, efuziunea poetului nostru se impune a fi întru totul savurată de lector, deoarece la tot pasul abundă în imagini și metafore ce sunt atent cultivate – de un farmec celest. (Dumitru Găleșanu)

La bella e l’innocente principessa Tamar, menzionata nell’Antico Testamento come figlia del re Davide e raffigurata in dettaglio nei “Libri di Samuele” (2 Samuel 13:1-34), è il personaggio principale attorno al quale gravita l’intera costruzione lirica, plasmata dal poeta italiano Angelo Manitta, attraverso gli innaturali impulsi d’amore da parte del fratellastro Amnon (il primogenito tra i numerosi figliastri del re) e il dramma derivante dalla loro relazione incestuosa. Il tema scelto dall’autore si snoda su non meno di 136 strofe, ciascuna di quattro versi e, a seconda la liricità, con tre o quattro accenti base per verso (detti arsi), svincolate dalla rima, ma non dal rigore metrico, che corrisponde a quello dei versi biblici, dai quali l’epilogo finale può essere facilmente intuito dal lettore. Però, l’effusione del nostro poeta deve essere assolutamente assaporata dal lettore, perché ogni passo abbonda di immagini e metafore accuratamente coltivate – di un fascino celeste. (Dumitru Găleșanu)