Setea
„Setea e romanul luptei țărănimii împilate pentru victoria spiritului de dreptate,în condiții care au făcut posibilă obținerea acestei victorii.El e,nu...
Autor: Titus Popovici
Cartea de la Gura...
„În Titus Popovici critica a recunoscut imediat un urmaș al lui Slavici și Rebreanu.” Ov.S.Crohmălniceanu
Autor: Titus Popovici