La Medeleni vol. III
„ Îți închin Lili, cele trei volume ale Medelenilor, scrise în umbra și lumina ta.” I.Teodoreanu
Autor: Ionel Teodoreanu
La Medeleni vol.II
Paul Anghel : Ionel Teodoreanu a fost un răsfățat și un nedreptățit deopotrivă,ca și eroii săi copii,ezitând între trebuie și...
Autor: Ionel Teodoreanu
La Medeleni vol.I
Nicolae Ciobanu : ... Cu alte cuvinte,asemenea Amintirilor lui Creangă,dar pe alte căi și din alte perspective estetice,prima carte a...
Autor: Ionel Teodoreanu
La Medeleni vol.III
Silvia Tomuș :  ... Alături de Arghezi,Ionel Teodoreanu rămâne unul dintre stiliștii noștri remarcabili unul dintre stiliștii noștri remarcabili,contribuind masiv...
Autor: Ionel Teodoreanu
La Medeleni vol.I
G.Călinescu : Prin adânca incursiune în sufletul copilăresc,prin atmosfera fericirii și prin prospecțiunea recepției,Ulița copilăriei și întâiul volum din La...
Autor: Ionel Teodoreanu
La Medeleni vol.II
Mirce  Eliade : Eroii lui Ionel Teodoreanu,mediul atmosfera,pe alocuri chiar atitudinea scriitorului sunt legate de tradiție.
Autor: Ionel Teodoreanu
Masa umbrelor
„Masa umbrelor e tot ce adună văzul și întocmește scrisul meu,la care vin prin amintirea mereu prezentă(uneori ca o destrămare...
Autor: Ionel Teodoreanu
Să vie Bazarcă!
„În Să vie Bazarcă!,tinerețea este reprezentată de Alba David.De obicei în opera lui Ionel Teodoreanu,copiii și adolescenții trăiesc în afara...
Autor: Ionel Teodoreanu
Jucării pentru Lily
„Săriți din pieptul oceanelor,uragane,să fiți inimă zbuciumată fericirii mele” (Imn- închinat lui Lily)
Autor: Ionel Teodoreanu
Prăvale-Baba
Vladimir Streinu : Prăvale-Baba este o carte în care totul,de la ficțiunea întreagă și până la amănunt,e calculat să fie...
Autor: Ionel Teodoreanu
Lorelei
„Lorelei”,înainte de a fi un roman,este întocmai ca și „Medelenii”,un voluminos album de mici poeme în proză.
Autor: Ionel Teodoreanu
Ulița copilăriei
Aureliu Goci : Ulița copilăriei este prima carte interactivă din orizontul textual românesc.
Autor: Ionel Teodoreanu