Fefeleaga și alte povestiri
In Fefeleaga e schițată viața unei femei nenorocite, ce-și agonisește bucata ei de pîine muncind cu Bator,un cal tot atît...
Autor: Ion Agârbiceanu
File din cartea naturii
Lucrarea aceasta este o culegere de povestiri realiste,vii răscolite de febra vieții.Citituorii vor cunoaște o suită de tablouri emoționante ale...
Autor: Ion Agârbiceanu
Fefeleaga și alte povestiri...
În Fefeleaga e schițată viața unei femei nenorocite,ce-și agonisește bucata ei de pâine muncind cu Bator,un cal tot atât de...
Autor: Ion Agârbiceanu
Pagini alese
Povetirea și nuvela lui Ion Agârbiceanu includ paginile de cea mai densă proză din intreaga sa operă.
Autor: Ion Agârbiceanu
File din cartea naturii
,,Trăind intr-o țară așa de frumoasă ca a noastră,în mijlocul unui popor inteligent,liniștit,harnic,călăuzit de simțul dreptății,cum m-aș putea plînge că...
Autor: Ion Agârbiceanu
Fefeleaga și alte povestiri
Opera lui Agârbiceanu reflectează documentar, prin scrierile de mai larga respirație, zbuciumul vieții publice ardelene în decurs de o jumătate...
Autor: Ion Agârbiceanu