Mogâldea
”...Seria volumelor de nuvele și schițe,care se constitue de la începutul până la sfârșitul carierei scriitorului,înfățișează nenumărate instantanee din viața...
Autor: Alexandru Vlahuță
O muză și alte...
Al.Săndulescu : O muză(1922) din care Amintirile din cariera diplomatică relevau ipostaza unui memorialist, realizat prea fugar din păcate.
Autor: Duiliu Zamfirescu
Frica și alte nuvele
„ ... căci pentru mine arta stă tocmai în alegerea adevărului...” D.Z.
Autor: Duiliu Zamfirescu
Orașul cu fete sărace
... „ de ce trebuie să ascund că odată am avut douăzeci de ani .Am simțit duioșie pentru vîrsta mea...
Autor: Radu Tudoran
Comoara și alte nuvele
Cuprins : Comoara ; Aventură galantă ; Tovărășie nepotrivită ; Ceas rău ; Mitocanul ; O noapte fioroasă ; Sărbători...
Autor: Ioan Slavici
Vecinii și alte nuvele
Cuprins  : Vecinii I ; Vecinii II ; Țața Melania ; Dar din prisos ; Din vecini ; Taina lui...
Autor: Ioan Slavici
Scormon și alte nuvele
Cuprins : Scormon ; Nuța ; Un paravan ; Omul cel adevărat ; Azi ca ieri ; Mâhnirile lui Trică...
Autor: Ioan Slavici
Pădureanca
Cuprins : Pădureanca ; Gura Satului ; Scormon ; Tabel cronologic.
Autor: Ioan Slavici
Pădureanca
Nuvela psihologică ”Pădureanca”,prezintă povestea iubirii neînplinite și zbuciumul sufletesc al personajelor principale.
Autor: Ioan Slavici
Nuvele
„Întîiul mare prozator modern al literaturii române este fără îndoială Ioan Slavici,cel care odată cu publicarea în 1881 a Nuvelelor...
Autor: Ioan Slavici
Calvarul și alte nuvele
În nuvela -Calvarul- destinul lui David Pop rezuma anticipativ conflictele de conștiință ale lui Apostol Bologa din romanul Pădurea spînzuraților.
Autor: Liviu Rebreanu
Catastrofa și alte nuvele
„ În adolescență eram și eu foarte fecund... Deîndată însă,ce am coborît în București și mi-am înțeles rostul între literați,m-a...
Autor: Liviu Rebreanu