Vlahuță și epoca sa
„Vlahuță are meritul de a fi contribuit în mod hotărîtor la statornicirea realismului în literatura noastră.El a fost consecvent postulatelor...
Autor: Valeriu Râpeanu
Scriitori români (vol.I-II-III)
„Contibuția lui Tudor Vianu în definirea originalității marilor scriitori,piatră de încercare a criticului literar,sînt de primă mînă și,prin temeinicia lor,au...
Autor: Tudor Vianu
Arta prozatorilor români (vol.II)
„Scrisul său rămâne cel mai adese în planul estetic al unor discuții ideologice,privind genetic problemele de artă,în organicitatea și evoluția...
Autor: Tudor Vianu
Arta prozatorilor români (vol.I)
”De la un estetician ca Tudor Vianu nu se putea aștepta decît la o atitudine estetică fațâ de artă.” Eugen...
Autor: Tudor Vianu
Arta Prozatorilor Români
„Arta prozatorilor români se prezintă investită cu toate atributele unui temeinic tratat de stilistică literară.” Perpessicius
Autor: Tudor Vianu
Scriitori Români din Secolul...
„ ... contemporaneitatea noastră ratificînd,și augumentînd,în genere,această optică-sugerează că Vianu s-a apropiat întrucîtva idealului său.” Mihai Dascălu
Autor: Tudor Vianu
Arta Prozatorilor Români
„Am urmărit în lucrarea de față dezvoltarea prozei literare românești considerată în valorile ei stilistice și în procedeele ei de...
Autor: Tudor Vianu
Literatură Universală și Literatură...
„Am adunat,în volumul de față,o parte din studiile și articolele mele de critică literară,scrise și publicate în reviste,numai în parte,în...
Autor: Tudor Vianu
Mihail Sadoveanu Fascinația Tiparelor...
„Toate cele de pe lumea asta au nume,glas și semn...”(Baltagul)
Autor: Constantin Ciopraga
Mihail Sadoveanu Marele Nostru...
Acest volum este închinat cunoașterii vieții și operei marelui nostru scriitor Mihail Sadoveanu „clasicul în viață”cum a fost numit de...
Autor: Revista "Călăuza bibliotecarului" București
Valori clasice
„Studiile din acest volum tratează probleme de istorie literară sau prezintă cvasimonografic aspecte ale operei clasicilor români,în unele cazuri analizează...
Autor: Al.Piru
Debuturi
Cuprins : Critica și istoria literară ; Prozatori ; Poeții.
Autor: Al.Piru