Căutați cartea dorită și dacă aceasta există

Momentan biblioteca noastră nu este atât de populată cu cărți însă muncim din greu pentru acest lucru.
Duiliu Zamfirescu
Cuprins : Viața ; Poezia ; Proza scurtă ; Romanele ;Corespondența literară și opiniile estetice ; Bibliografie.
Autor: Al.Săndulescu
Vlahuță și epoca sa
„Vlahuță are meritul de a fi contribuit în mod hotărîtor la statornicirea realismului în literatura noastră.El a fost consecvent postulatelor...
Autor: Valeriu Râpeanu
Vlahuță și epoca sa
„Vlahuță ... a adus în literatura română,mai înainte de toate-limba veche și înțeleaptă.” V.Râpeanu
Autor: Valeriu Râpeanu
G.Topârceanu
G.Topârceanu este scriitorul asupra căruia critica literară a emis păreri dintre cele mai contradictorii.(V.Ene )
Autor: Virgiliu Ene
Pagini alese vol.II
În cazul romancierului Zaharia Stancu avem exemplul destul de rar al scriitorului care își consumă viața eliberat de prudențe de...
Autor: Zaharia Stancu
Pagini alese vol.I
Poezia lui Zharia Stancu este atotputernică. A scris versuri toată viața,după cum scrie și astăzi emoționante și surprinzătoare prin prospețimea...
Autor: Zaharia Stancu
ION vol. II
Glasul Iubirii.
Autor: Liviu Rebreanu
Cîntecul iubirii
Înainte de a scrie și a-și publica romanele,scriitorul și-a desăvârșit talentul de prozator scriind povestiri și nuvele.(Wikipedia)
Autor: Liviu Rebreanu
Golanii
Niculae Gheran : Volumul de față își propune să prezinte cititorului cele mai izbutite creații nuvelistice ale marelui prozator,semnificative pentru...
Autor: Liviu Rebreanu
Pagini alese
„ Literatura-și în general cultura noastră-recunoaște în prodigioasa personalitate a lui Heiade un mare deschizător de drumuri și un animator...
Autor: I.Heliade Rădulescu
Bîlci la Rîureni
„ Singurul rost al paginilor de față trebuie căutat,așadar,în intenția prospectivă,de cercetare dibuită,a autorului lor.” M.R.Paraschivescu
Autor: Miron Radu Paraschivescu
Vino și vezi!
Bun cunăoscător de proză epică,în care se resimte stilul gazetăresc,Cezar Petrescu a lăsat în urma sa peste șaizeci de volume.
Autor: Cezar Petrescu