Căutați cartea dorită și dacă aceasta există

Momentan biblioteca noastră nu este atât de populată cu cărți însă muncim din greu pentru acest lucru.
Neagoe Basarab și învățăturile...
Către cititori : Sperăm că oricine se interesează de „problemele controversate” ale  Învățăturilor lui Neagoe Basarab să găsească,aici nu numai...
Autor: Dan Zamfirescu
Scrieri alese
I.C.Vissarion : Paginile unei cărți- fie chiar carte de literatură:nuvele,romane-trebuie să fie depozite de adevăruri.
Autor: I.C.Vissarion
Opere
„ ...Duilu Zamfirescu pare a fi unul dintre cei mai competenți și,implicit,mai  cunoscuți clasici ai literaturii noastre.”Ion Adam
Autor: Duiliu Zamfirescu
Viața la țară. Tănase...
„Duiliu Zamfirescu este un remarcabil scriitor pe care universul post-modern al lecturii poate  și trebuie să-l redescopere,dintr-un larg spectru de...
Autor: Duiliu Zamfirescu
Scriitori români (vol.I-II-III)
„Contibuția lui Tudor Vianu în definirea originalității marilor scriitori,piatră de încercare a criticului literar,sînt de primă mînă și,prin temeinicia lor,au...
Autor: Tudor Vianu
Lunatecii (vol. II)
„Întregul roman se bazează pe un mecanism al premonițiilor,al dublurilor,copiilor și paralelismelor care avertizează asupra consecințelor.” Magdalena Popescu
Autor: Ion Vinea
Lunatecii (vol.I)
Magdalena Popescu : Din punctul ce mai înalt și mai depărtat,cel care coincide  cu dispoziția fundamentală a autorului față de...
Autor: Ion Vinea
Opere
„Gîndirea critică a lui Vianu a simțit de timpuriu nevoia unui cadru cultural larg.” George Gană
Autor: Tudor Vianu
Corespondență
Studii și Documente
Autor: Tudor Vianu
Scriitori Români din Secolul...
„ ... contemporaneitatea noastră ratificînd,și augumentînd,în genere,această optică-sugerează că Vianu s-a apropiat întrucîtva idealului său.” Mihai Dascălu
Autor: Tudor Vianu
Balade vesele și triste
Lucian Pricop : Topârceanu surprinde prefacerile sezoniere ale naturii,cu aportul de emoții armonizate(tristețe,bucurie) prin angajarea unui intermediar credibil și intelectual.
Autor: George Topârceanu
Scrieri vol.II
Cuprinsul : Scrisori fără adresă;Pirin-Planina; Minunile Sfîntului Sisoe ;Parodii în Proză,Jurnale,Conferințe ;Articole,Cronici,Recenzii ;Addenda,Corespondență.
Autor: George Topîrceanu