Căutați cartea dorită și dacă aceasta există

Momentan biblioteca noastră nu este atât de populată cu cărți însă muncim din greu pentru acest lucru.
Poezii
„Poeziile acestea fără culoare încântă prin spectaculosul folcloric,ca o apariție de tinere țărănci ardelene cu buciume sau cu zornăitori călușari.”G.Călinescu
Autor: George Coșbuc
Poezii
” În grădina literaturii românești, Coșbuc a avut mai mult și mai deplin trăinicia,portul mândru și fraemătul sfânt al stejarului....
Autor: George Coșbuc
Poezii
” Poezia lui Coșbuc ne oferă, în concentrări de mărgăritare,viața satului românesc,, Dumitru Micu
Autor: George Coșbuc
Poezii
Cuprins : Balade și Idile; Cântece de vitejie; Fire de tort; Din viață; Ziarul unui pierde-vară; Antume.
Autor: George Coșbuc
Balade
”Așa cum în dezvoltarea limbii noastre numai prin întoarcerea la graiul viu al poporului am putut să ajungem la stabilitate...
Autor: George Coșbuc
Poezii
”Soarele răsare roșu și tot roșu el apune.Omul bun în zile rele e tot bun c-an zile bune,, Gorge Coșbuc
Autor: George Coșbuc
Fire de tort
Teodor Vârgolici : Opera lui George Coșbuc reînvie,într-o bună parte a ei,multe pagini din trecutul nostru istoric... G.Coșbuc și-a conceput...
Autor: George Coșbuc
Balade și idile. Fire...
C.Cubleșan : G.Coșbuc aduce în opera sa suflul viguros al etosului popular tradițional.
Autor: George Coșbuc
Poezii
Cuprins : Balade și Idile; Fire de tort; Ziarul unui pierde vară; Cîntece de vitejie; Nepublicate în volum.
Autor: George Coșbuc
Poezii
G.Călinescu : EL a  izbutit,ca și Eminescu dealtfel,să facă poezie înaltă,care să fie sau măcar să pară pricepută poporului și...
Autor: George Coșbuc